پربازدید

ویدیو

کووید-19

مادر دختر ۲ ساله ای که زیر کولر ماند، به زحمت قادر به صحبت است

روز شنبه با وجود هوای بسیار سرد در تورنتو، دهها نفر از ساکنان شهر جرات به خرج دادند و در مراسم روشن کردن شمع –  Vigil – برای دختر بیگناه دو ساله ای که به علت سقوط کولر، جانش را از دست داد، شرکت کردند.

این دختر بچه داخل کالسکه و در کنار مادر و خواهر/برادرش بود که ناگهان کولر از طبقه هشتم ساختمان روی او افتاد و سبب مرگ او شد. این دختر بچه کریستال نام داشت.

یکی از بستگان کریستال به کندین پرس گفت مادر کریستال که مستقیما شاهد این تراژدی بود، به زحمت می تواند صحبت کند.

همدردی مردم با اهدا عروسک و گل و شمع با خانواده کریستال

خانواده کریستال حتی از شرکت در مراسم خودداری کردند زیرا قادر به حضور در محلی که دخترشان کشته شد نبودند.

یکی از افراد حاضر در مراسم روشن کردن شمع به نام عارف اریا گفت خانواده کریستال از افغانستان به کانادا مهاجرت کرده اند و به همین دلیل سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با ارسال پیام با خانواده کریستال همدردی کرده و از ساکنان منطقه به خاطر کمکهایشان به این خانواده تشکر کرده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=106512بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19