پربازدید

ویدیو

کووید-19

لیونل دزموند در صحنه های جنگ افغانستان چه دیده بود؟

لیونل دزموند از سربازان کانادایی بود که در جنگ افغانستان شرکت کرده بود.

او بعد از بازگشت به کانادا روحیه اش کاملا  به هم ریخته بود. پزشکان ناهنجاری روحی او را از نوع PTSD تشخیص دادند که به استرس شدید ناشی از حضور در متن حوادث تلخ و دردناک اطلاق می شود.

در نهایت حدود چهارسال پیش، لیونل دزموند تفنگی خرید و عازم خانه کوچکشان در منطقه دور افتاده ای در نواسکوشیا شد.

در سوم ژانویه 2017، وقتی چادر شب خیمه زد، لیونل که در آن هنگام سی و سه سال داشت، وارد خانه شد و مادر، همسر، دختر جوانش را کشت و سپس خودکشی کرد.

شروع تحقیق و تفحص

در 18 نوامبر 2019، خانواده لیونل به همراه جمعی از مقامات دولتی و وکلا در ساختمان شهرداری  شهرک Guysborough در نواسکوشیا گرد آمدند تا تحقیقاتی را پیرامون این پرونده آغاز کنند تا مشخص شود که بر لیونل دزموند چه گذشته بود ، و برای جلوگیری از تراژدیهای مشابه چه می توان کرد. دولت نواسکوشیا در سال 2017 قول چنین تحقیقی را داده بود.

شهادت روانپزشکان

از  سه شنبه 23 فوریه روانپزشکانی که درمان ناهنجاری روانی او را به عهده داشتند  مقابل هیئت تحقیق حاضر می شوند تا بگویند که به نظر آنها چرا لیونل دزموند در سال 2017 سه تن اعضای خانواده و خودش را کشت.

بر اساس آنچه تا کنون به هیئت تحقیق گفته شده  لیونل دزموند بعد از مشاهده صحنه های جنگ در افغانستان در سال 2007،  و آسیب احتمالی در ناحیه مغز در سال 2011، دچار نوع جدی ناهنجاری PTSD شده بود. شاهدانی که قرار است این هفته در مقابل هیئات تحقیق شهادت دهند شامل دو روانپزشک که برای نیروهای مسلح کانادا کار می کردند، و دو روانپپزشک دیگر که در کلینیک درمان ناهنجاری روانی کار می کردند می باشند. این کلینیک به سربازان کنونی و سابق ارتش کانادا و پلیس آر سی ام پی خدمات بهداشت روانی ارائه می دهد.

گزارش جلسات بعدی این هیئت را در سلام تورنتو آنلاین پیگیری کنید.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140491بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19