پربازدید

ویدیو

کووید-19

لم دادن خوک در بزرگراه کیچنر انتاریو

بعدازظهر سه شنبه ۲۸ نوامبر، خوکی در بزرگراه ۸ کیچنر انتاریو دیده شد که روی زمین دراز کشیده و لم داده است.

رانندگان این حیوان را در نزدیکی خروجی Fairway Road حوالی ساعت 3 بعد از ظهر مشاهده کردند.

در پی این اتفاق، افراد با پلیس استان انتاریو و وزارت حمل و نقل تماس گرفتند.

به گزارش سی تی وی، بخش ناراحت کننده ماجرا این بود که کامیونی که خوک از آن افتاده بود، نیم مایل آنطرف تر از جاده بود. آنها مجبور شدند کامیون را دوباره به جایی که خوک حضور داشت، هدایت کنند اما به طور تصادفی، یکی از کامیون های دیگر حمل خوک از راه رسید و خوک را به درون کامیون برد.

این اتفاق تاثیر قابل توجهی بر تردد وسایل نقلیه نداشت.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=196767بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19