پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ در کانادا

تاریخ و ساعت دقیق بر اساس داده های مرکز تقویم ژئوفیزیک دانشگاه تهران به شرح زیر است:

لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ در ایران: روزسه شنبه ۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ ساعت ۰۰ و ۵۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه بامداد

لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ در کانادا به وقت تورنتو: روز دوشنبه ۲۰ مارچ ۲۰۲۳ در ساعت ۱۷ و ۲۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه

لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ در کانادا به وقت مونترال: روز دوشنبه ۲۰ مارچ ۲۰۲۳ در ساعت ۱۷ و ۲۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه

لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ در کانادا به وقت ونکوور: روز دوشنبه ۲۰ مارچ ۲۰۲۳ در ساعت ۱۴ و ۲۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=180090بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19