پربازدید

ویدیو

کووید-19

لباس فروشی های لشاتو تعطیل می شوند

کمپانی لباسفروشی لِشاتو گفت کلیه فروشگاههایش را در کانادا می بندد.

لشاتو دارای ۱۲۳ فروشگاه لباس در کاناداست.

لباسفروشی های لشاتو لباسهای مد و مخصوص مهمانی و پارتی می‌فروشند. پندمیک کووید تاثیر عمیقی بر میزان فروش این لباسفروشی ها گذاشته. این کمپانی گفت برای محافظت در مقابل طلبکاران درخواست داده ولی قبل از تعطیلی فروشگاهها، اجناس موجود را به فروش می‌گذارد.

با تعطیلی این فروشگاهها، نزدیک به ۱۴۰۰ نفر بیکار می‌شوند. این کمپانی در ۱۹۵۹ در مونترال تاسیس شد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19