پربازدید

ویدیوکووید-19

قیمت دلار در تهران و تورنتو

سقوط ارزش ریال، پول رسمی ایران، سرانجام آرامتر شد. 
روز دوشنبه هشتم اکتبر، دلالان ارز در خیابان های تهران، هر دلار را بین 29.000 تا 32.000 ریال معامله می کردند که از روز شنبه ششم اکتبر تقریباً ثابت مانده بود.
هفته قبل تر، ریال ایران به کمترین ارزش خود رسید و هر 35.500 ریال با یک دلار معامله می گردید. در اوایل سال 2011 ارزش هر 10.000 ریال با یک دلار برابری می کرد.
در روز دوشنبه 8 اکتبر صرافی ها باز بودند اما معاملات کمتری انجام می شد.
گفته می شود سقوط شدید ارزش ریال، به دلیل سوءمدیریت دولت و نیز تحریم های غرب به علت برنامه مشکوک هسته ای ایران صورت گرفته است.
از سوی دیگر خبرنگار سلام تورنتو در تماسی که با صرافی های کامیونیتی ایرانی در روز چهارشنبه 10 اکتبر داشت، قیمت خرید و فروش ارز در تورنتو را به قرار زیر شنید:
– خرید هر دلار بین 30.000 تا 30.500 ریال
– فروش هر دلار بین 32.500 ریال تا 33.500 ریال به گزارش خبرنگار ما، علت این تفاوت چشمگیر در خرید و فروش، نوسانات شدید قیمت بوده است.

اسوشیدتدپرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19