پربازید

ویدیو

کووید-19

 قیمت دارو درکانادا پایین می آید   

مدتهاست کانادایی ها در انتظار کاهش قیمت داروها هستند. مدتهاست قرار بود دولت فدرال تغییراتی در روش قیمت گذاری داروها به عمل آورد تا داروها به قیمت های گزاف عرضه نشوند و مردم بهای کمتری برای داروهای مورد نیازشان بپردازند.

چگونه

مهمترین گام، تغییر مقررات قیمت گذاری داروها بود. مدتها بود که کانادایی ها در انتظار تغییر این مقررات بودند. وزارت بهداشت و درمان کانادا روز جمعه ۹ آگوست تغییرات را اعلام کرد.

خانم جینت پتیپاس تیلور وزیر بهداشت و درمان، این تغییرات را بزرگترین قدم خواند.

چه تغییر می کند؟

برای قیمت گذاری داروها هیاتی وجود دارد به نام Patented Medicine Prices Review Board به موجب تغییرات جدید، این هیات اجازه یافت بررسی کند آیا قیمت یک دارو با ارزشی که این دارو برای بیمار دارد متناسب است یا خیر.

تغییر دیگر، اصلاح فهرست کشورهایی است که کانادا، در قیمت گذاری دارو، خود را با آنها مقایسه می کند.

طبق این تغییرات، کشورهایی در فهرست قرار می گیرند که از نظر جمعیت، اقتصاد، و سیستم درمانی به کانادا نزدیکتر هستند.

قیمت بالای دارو در کانادا

قیمت دارو در کانادا خیلی گران است. این حقیقتی است که وزارت بهداشت و درمان نیز بر آن واقف است و معتقد است کانادایی ها جزو ملتهایی هستند که بیشترین قیمت را برای دارو می پردازند، و از این نظر فقط از ایالات متحده و سوئیس کمتر می پردازند.

تاثیر تغییرات جدید

وزارت بهداشت و درمان که تغییرات جدید را اعلام کرده می گوید با اعمال این تغییرات، کانادایی ها حدود سیزده میلیارد دلار طی ده سال آینده کمتر برای داروهایشان خواهند پرداخت ـ کندین پرس

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19