پربازدید

ویدیو

کووید-19

قیمت خانه در کانادا 25 درصد افزایش یافته

انجمن املاک و مستغلات کانادا با انتشار آمار خرید و فروش ماه فوریه، سال خیلی خوبی را برای بازار املاک پیش بینی کرده. برآورد انجمن املاک و مستغلات کانادا CREA این است که امسال تعداد بیسابقه ای واحد مسکونی در سطح کشور فروخته شود، ولی در سال 2022 بازار آرام شود.

تعداد واحدهای فروخته شده در ماه فوریه 6.8 درصد بیشتر از ماه ژانویه و 39.2 درصد بیشتر از فوریه سال قبل بود. در فوریه سال قبل هنوز پندمیک کرونا جدی نشده و بیزنسها تعطیل نشده بود.

از این چشمگیرتر، افزایش قیمت خانه ها در یکسال گذشته است به طوری که متوسط قیمت واحدهای مسکونی فروخته شده در فوریه امسال 678 هزار دلار بود که 25 درصد بیشتر از فوریه سال گذشته است.

از اینها گذشته، انجمن املاک کانادا پیش بینی کرده که امسال (2021) بیش از 702 هزار خانه در کانادا خرید و فروش شود. در سال 2020 در مجموع 551 هزار واحد مسکونی در کشور خرید و فروش شد. به این ترتیب انجمن املاک پیش بینی کرده که امسال تقریبا 25 درصد بیشتر از سال گذشته خانه خرید و فروش می شود.

این انجمن برآورد کرده که بعد از یک رشد کم سابقه در سال جاری، بازار مسکن در سال 2022 آرام شود و در آن سال حدود 614 هزار واحد در سطح کشور خرید و فروش شود.

از گزارش جدید این انجمن می توان نتیجه گرفت که متوسط قیمت واحد های مسکونی در کانادا نسبت به یکسال قبل 25 درصد افزیش یافته و امسال همچنین 25 درصد بیشتر از سال گذشته واحد مسکونی خریداری شود

دلیل دیگری برای افزایش قیمتها

از سوی دیگر کورپوریشن مورگیج و مسکن کانادا روز دوشنبه گفت در ماه فوریه تعداد واحدهای در دست ساخت Housing starts نسبت به ماه ژانویه بسیار کمتر شده و از 284.372 واحد ( در مقیاس سالیانه) به 245.922 واحد ( در مقیاس سالیانه) کاهش یافته. این کاهش شروع ساخت به خودی خود سبب کاهش عرضه شده که می تواند به افزایش بیشتر قیمتها منجر شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141781بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19