پربازدید

ویدیو

کووید-19

قیمت املاک آیا همچنان به افزایش ادامه خوهد داد؟

مشتری ارجمندی داشتم که با خرید خانه ای که اقساط آن خارج از توان درآمدشان بود و لذا از کارتهای اعتباری و کردیت خود برای پرداخت اقساط و هزینه های جانبی استفاده و ناگهان متوجه شده بودند که بیش از 80000 دلار بدهی روی آنها دارند، که پس از بررسی دقیق تر به 97500 دلار افزایش یافت، و عملا بیش از نصف حقوق خود و همسرشان را باید بابت پرداخت حداقل ماهانه آنها، یعنی 3 درصد از 97500 دلار، حدود 3000 دلار، به اضافه قسط وام خانه در آخر هر ماه پرداخت می کردند. این وضع هر ماه بدتر و بدتر می شد و پس از پرداخت قسط آب و برق و خانه و حداقل کردیت کارتهای دیگر مبلغ زیادی که حداقل مخارج ایشان باشد از حقوق هایشان باقی نمی ماند. پس از چندی ایشان برای چاره جویی به من مراجعه کردند.

خوشبختانه ملک خود را در جای بسیار خوبی خریداری کرده بودند که افزایش قیمت بسیار خوبی داشت و موفق شدیم با Refinance منزلشان، کلیه بدهیهای کارتهای اعتباری ایشان را پرداخت کنیم و با وجود پایین بودن بهره ها در این روزها، خوشبختانه به قسط منزلشان مبلغی جزیی اضافه شد و ایشان توانستند نفس راحتی پس از چند سال دلشوره و سختی به خود و خانواده شان بکشند.

به خوانندگان ارجمند این مطلب که خودشان و یا دوستانشان وضعیت مشابهی دارند توصیه می کنم در صورتی که قیمت ملکی که دارند افزایش پیدا کرد، می توانند با Refinance خانه براساس قیمت روز مبلغی جهت کمک به پرداخت های متفرقه و یا حتی پیش پرداخت خرید ملک دیگر و یا هر سرمایه گذاری دیگری فراهم کرد. محاسبه مبلغ نیز بسیار ساده است. در مورد این مشتری عزیز، خانه ای که چهار سال قبل به مبلغ 600000 دلار با 120000 دلار پیش پرداخت خریده بودند اکنون 835000 دلار توسط بانک برآورد قیمت شد. پس از Refinance با 292250 دلار پیش پرداخت، یعنی 35 درصد قیمت، و پرداخت حدود 445000 دلار مانده وامشـان کـه مجموع آنهـا 737250 دلار می شد، با 97750 دلار اضافی، ایشان توانستند کل بدهی های خود را بپردازند و چون پیش پرداخت ایشان 35 درصد قیمت جدید منزلشان می شد توانستیم به راحتی برایشان وام بگیریم. در موارد بسیاری لازم به پرداخت 35 درصد قیمت برآورد جدید خانه نیست بلکه با 20 درصد پیش پرداخت و پرداخت مانده وام فعلی، مبلغ مابه التفاوت را می توان برای مصارف مختلف آزاد کرد. بهره شناور در حال حاضر با نرخ 2/5 درصد و بهره ثابت سه ساله از 2/79 درصد و پنج ساله 2/99 درصد توسط اکثر بانکها و موسسات مالی ارائه می شود که نهایتا اگر نرخ اولیه وامتان بیشتر باشد، که عموما هست، قسط وام جدیدتان چندان افزایش نخواهد یافت. ولی در عوض مبلغ اضافی، بسیاری از مشکلات شما را حل خواهد کرد. برای مشاوره، بدون هیچگونه تعهدی، با تلفن اینجانب تماس بگیرید.

در مورد افزایش قیمت املاک خواهش می کنم به مقاله هفته آینده نگارنده توجه فرمایید.

آرزو دارم همه هموطنان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19