پربازدید

ویدیو

کووید-19

قوم و خویش بازی در دریافت واکسن ممنوع

یکی از رهبران کارگری انتاریو از دولت این استان خواست که از “پارتی بازی در دریافت واکسن” جلوگیری کند.

ظاهرا بستگان مدیر یکی از بیمارستانهای انتاریو خارج از نوبت واکسن را دریافت کرده اند.

وارن تاماس Warren Thomas رئیس اتحادیه کارکنان دولتی انتاریو در این رابطه بیانیه ای بیرون داد که در آن می گوید واکسیناسیون عمومی صحیح در انتاریو بستگی به اعتماد عمومی دارد و رج زدن در نوبت دریافت واکس موجب به خطر افتادن جان افراد آسیپ پذیر می شود.

رئیس اتحادیه کارکنان بخش عمومی در این بیانیه می گوید دولت باید پیام روشنی به همه بدهد که رج زدن در نوبت دریافت واکسن تحمل نخواهد شد. این درحالی است که برنامه واکسیناسیون عمومی در انتاریو به علت تصمیم ناگهانی کمپانی فایزر دچار تاخیر شده که احتمالا تا نیمه های فوریه ادامه خواهد یافت.

داگ فورد نخست وزیر انتاریو صبح چهارشنبه در اولین روز ریاست جمهوری جو بایدن دست به دامن او شد و درخواست کرد که کمک کند تا مقادیر بیشتری واکسن در اختیار انتاریو قرار بگیرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19