پربازدید

ویدیوکووید-19

قوانین جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده از داروها

دولت کانادا برای صدور مجوز برای تولید و پخش اقلام دارویی مانند Oxycodone قوانین جدید و سخت تری اعمال می کند.
این اقلام دارو، داروهای نسخه ای هستند که از آنها سوءاستفاده بیشتری می شود.
وزیر بهداشت کانادا Leona Aglukkaa در اینباره می گوید: “دولت ما برای مقابله با سوءاستفاده از داروها وارد عمل می شود. این مسئله جدی  است که زندگی اشخاص و خانواده های زیادی را در خطر انداخته است. من معتقدم که ما این مسئولیت را داریم که برای دستیابی به هدفمان با استان ها و بخش ها در این مورد همکاری مستقیم داشته باشیم.”
بر اساس قانون “کنترل داروها و جایگزین های نسخه ای کانادا” وزارت بهداشت این کشور قوانین و ضوابط سخت تری را برای مجوز سازندگان و پخش کنندگان بعضی از اقلام دارویی حاوی Oxycodone اعمال می کند. به طور مثال از توزیع کنندگان درخواست خواهد شد که هر نوع تغییر را در الگوی توزیع مواد دارویی خود اعلام کنند. هرگونه گم شدن یا دزدیده شدن حتی مقدار کم این مواد دارویی نیز باید گزارش شود.
طبق ضوابط جدید وجود رد هرگونه سوءاستفاده بدون رسیدگی نخواهد ماند و موجبات لغو پروانه کار آنها را فراهم خواهد کرد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19