پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

قطعات نمایشگاه هنری یوکو اونو در تورنتو را می توانید با خود ببرید!

نمایشگاه هنری یوکو اونو در تورنتو این یکشنبه پایان می یابد ولی بازدیدکننـدگان می توانند بعضی از قطعات نمایشگـاه را به خانه ببرند. 

یوکو اونو همسر جان لنون فقید است. جان لنون عضو بنیانگذار مشهورترین گروه راک تاریخ یعنی بیتل ها بود که در سال 1980 در نیویورک در 40 سالگی به ضرب گلوله یک مهاجم جان سپرد. 

یوکو اونو از هنرمندان مطرح چند دهه اخیر بوده است. 

نمایشگاه هنری او از سه ماه پیش در Gardiner Museum تورنتو برپا بوده. برگزارکنندگان نمایشگاه روز یکشنبه سوم جون به 500 ویزیتور نخست جعبه های سفید خواهند داد تا در صورت تمایل بعضی از قطعات شکسته سرامیک را که نمایشگاه از آن تشکیل شده بود با خود ببرند.

هدف اصلی از این کار، تبدیل انرژی علاقمندان به خلاقیت های هنری است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=49624



بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19