پربازدید

ویدیو

کووید-19

قضیه واکسن ، گفتگوی ترودو با مدیر عامل فایزر، تاخیرهای جدید، کی همه واکسینه می شوند؟

سرعت تحویل واکسن فایزر به کانادا در چند هفته آینده بسیار کندتر از آن خواهد بود که هفته گذشته اطلاع داده شد.

کمپانی فایزر پنجشنبه 21 ژانویه به کانادا اطلاع داد که تاخیر در تحویل واکسن جدی تر از آن خواهد بود که قبلا تصور می شد. جاستین ترودو نخست وزیر روز پنجشنبه با آلبرت بورلا Albert Bourla مدیر عامل فایزر صحبت کرد. ترودو نگفت که نتیجه این گفت و گو چه بوده.

ماجرا چیست؟

برنامه دریافت و توزیع واکسن کانادا را ژانرال دنی فورتین Maj. General Dany Fortin مدیریت می کند. ژارال فورتین هفته گذشته گفت کمپانی فایزر می خواهد مجتمع تولیدی اش را در بلژیک توسعه دهد که این سبب کاهش موقت تولید در این مجتمع می شود، و موجب می شود مقدار واکسنی که قرار بوده کانادا در  این چهارهفته (این هفته و سه هفته آینده) دریافت کند، به نصف آنچه قبلا قول داده شده  تقلیل یابد.

دنی فورتین روز سه شنبه گفته بود کانادا در این هفته 80 درصد آنچه که قبلا قول داده شده  را دریافت می کند، هفته آینده هیچ دریافت نمی کند، و در دو هفته نخست فوریه نیز نیمی از آنچه قرار بوده را دریافت خواهد کرد.

اما روز پنجشنبه ژانرال فورتین گفت در هفته اول فوریه نیز فقط بیست درصد آنچه قرار بوده تحویل کانادا می شود که برابر است با 79 هزار دوز ( قبلا قرار بود که کمی زیر 400 هزار دوز در هفته اول فوریه تحویل کانادا شود.)

ژنرال فورتین نگفت که در هفته دوم فوریه چقدر واکسن تحویل  می شود ولی گفت که در سه هفته آینده فقط یک سوم آنچه قرار بوده دریافت خواهد شد.

اهمیت این جزئیات زمانی آشکار می شود که اشاره کنیم حمل و نقل واکسن فایزر به تجهیزات ویزه نیاز دارد و استانهای کانادا کلی برنامه ریزی و زمانبندی کرده بودند که حالا باید تغییر یابد.

در روز های اخیر ترودو تحت فشار زیادی قرار داشته که فکری کند و چاره ای بیندیشد و همین فشارها بالاخره سبب شد  ترودو روز پنجشنبه با مدیر عامل فایزر صحبت کند. او از نتیجه این گفت و گو چیزی نگفت ولی اشاره کرد  تعداد دیگری از کشور ها هم دچار تاخیر در دریافت واکسن فایزر شده اند.

تا قبل از پنجشنبه که ترودو با مدیرعامل فایزر صحبت کرد، کلیه تماسهای کانادا با فایزر از طریق آنیتا اناند وزیر تدارکات کانادا صورت می گرفت.

The first batch of doses of Pfizer-BioNTech’s COVID-19 vaccine have arrived in Canada. 

بالاخره چقدر تحویل کانادا می شود؟

به گفته دنی فورتین، فایزر قول داده که تا پایان ماه مارچ چهار میلیون دوز واکسن تحویل کانادا دهد و تاخیری که در چند هفته آینده ایجاد می شود تاثیری در تحویل این چهار میلیون تا پایان مارچ نخواهد داشت. اجرای این قول به معنای آن است که فایزر باید در هفت هفته منتهی به آخر مارچ، 3.1 میلیون دوز تحویل کانادا دهد.

واکسن مدرنا چه طور؟

تاخیر فایزر در تحویل واکسن به کانادا تاثیری بر تحویل واکسنهای کمپانی مدرنا نخواهد داشت.

کانادا تا امروز 176 هزار دوز واکسن مدرنا تحویل گرفته. محموله های واکسن مدرنا هر سه هفته یکبار به کانادا ارسال می شود. مدرنا قول داده که تا پایان ماه مارچ دو میلیون دوز تحویل کانادا دهد. هم واکسن فایزر و هم واکسن مدرنا را باید در دو دوز به فاصله سه هفته از یکدیگر تزریق کرد تا بیشترین تاثیر را داشته باشند. دو کمپانی فایزر و مدرنا قرار است مجموعا 20 میلیون دوز در فصل بهار و 40 میلیون دوز در فاصله جولای تا سپتامبر تحویل کانادا دهند. از آنجا که کانادا تا کنون فقط همین دو واکسن را تائید کرده، در صورتی که وعده های بالا محقق شود، کلیه کانادایی ها تا پایان ماه سپتامبر دو دوز واکسن را دریافت خواهند کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=138801بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19