پربازدید

ویدیو

کووید-19

قاضی عالی ارتش کانادا زیرنظر معاونش در دادگاه نظامی محاکمه می شود

قاضی عالی ارتش کانادا توسط معاون خود محاکمه می شود.

به گزارش کندین پرس، کلنل ماریو دوتیل Mario Dutil   قاضی عالی ارتش کانادا سال گذشته متهم به برقرار کردن رابطه رضایت آمیز  Consensual  ولی نادرست با یکی از زیردستان خود، و همچنین امضای مجوز سفری که حاوی اطلاعات غلط بود شد. هنوز هیچکدام از این  اتهامات در دادگاه مورد بررسی قرار نگرفته.

سخنگوی ارتش تایید کرده که معاون وی به نام  Lt.Col Louis-Vincent d’Auteuil قرار است بر دادگاه نظامی رسیدگی به این اتهامات مدیریت کند که البته به صورت pre-trial  در ماه اپریل و سپس به طور رسمی در ماه جون برگزار می شود.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88928بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19