پربازدید

ویدیو

کووید-19

قاضی دادگاه، فریدون حیاتی بهار 19 ساله را در تصادف منجر به مرگ پیمان معصومی فرد محکوم شناخت

این تصادف که سبب مرگ پیمان معصومی فرد 44 ساله شد، چنان شدید بود که ترنزمیشن و موتور اتومبیل مرسدس، به 300 متر آن سوتر پرت شد.

قاضی دادگاه نیومارکت به این نتیجه رسید که فریدون حیاتی بهار 19 ساله در حالت مستی و بدون داشتن گواهینامه کنترل اتومبیل مرسدس را از دست داده و با اتومبیهایی که از رو به رو می آمدند تصادف کرده و سبب کشته شدن پیمان معصومی فرد 44 ساله، و جراحت شدید همسر و پسر کم سن و سال او شده. در این تصادف راننده اتومبیل دیگری نیز مجروح شد.

این تصادف که در 18 آگوست 2019 در خیابان یانگ در ریچموندهیل روی داد چنان شدید بود که موتور و ترنزمیشن اتومبیل مرسدس به 300 متر پائین خیابان پرت شد.

پیمان معصومی فرد ۴۴ ساله در این تصادف جانش را از دست داد و همسر و فرزند او هم به شدت مجروح شدند. ( ELGIN MILLS FUNERAL CENTRE)
چه کسی پشت فرمان بود؟

جوزف دی لوکا قاضی دادگاه عالی نیومارکت روز سه شنبه 21 جون رأی خود را قرائت کرد.

اتومبیل مرسدس در لحظه تصادف تا 170 کیلومتر در ساعت سرعت داشته.

اتومبیل مرسدس دو سرنشین به اسامی فریدون حیاتی بهار و فربد ریاضی داشت که هر دو در زمان تصادف 19 سال داشتند.

این دو توانستند بدون جراحات جدی از داخل اتومبیل مرسدس خارج شدند. آنها هر دو می گفتند که دیگری پشت فرمان مرسدس بوده.

این دو نفر آن روز، قبل از تصادف، در یک پارک آبی مشروب الکلی صرف کرده و سپس با اتومبیل مرسدس که متعلق به مادر فربد ریاضی بود پارک را ترک کرده بودند.

ریاضی چند ماه پیش به دادگاه گفت که آن روز ابتدا او ـ در حال مستی و با سرعت ـ رانندگی می کرده اما بعد اجازه داده که حیاتی بهار پشت فرمان بنشیند و خود وی در صندلی مسافر نشسته. در جریان دادگاه، فریدون حیاتی بهار شهادت نداد.

رای قاضی

قاضی دادگاه، فربد ریاضی را «شاهد بد» توصیف کرد و گفت شهادت او دارای ضعف های چشمگیر بود.

قاضی همچنین گفت که ریاضی «انگیزه قابل توجهی برای دروغ گفتن در شهادت خود» داشته. اتومبیل مرسدس مادر او در یک تصادف وحشتناک نابود شده بود و باعث از دست رفتن زندگی یک انسان و جراحات قابل توجه دیگران شده بوده. او همچنین در آن غروب در حالت مستی و با سرعت بسیار بالا رانندگی کرده.

با این حال، هرچند که اتکا صرف بر شهادت ریاضی خطرناک می بود، قاضی گفت که توانسته به این نتیجه برسد که آثار جراحت ناشی از کمربند ایمنی روی پوست آنها، منجر به این استنباط شده که فریدون حیاتی بهار پشت فرمان مرسدس بوده.

نکته دیگری که به نتیجه گیری قاضی کمک کرد این بود که سوئیچ اتومبیل مرسدس در جیب حیاتی بهار پیدا شد.

قاضی دی لوکا، فریدون حیاتی بهار را محکوم به غفلت کریمینال منجر به مرگ پیمان معصومی فرد، غفلت کریمینال منجر به جراحت همسر و پسر معصومی فرد و راننده اتومبیل دیگر شناخت.

حیاتی بهار همچنین محکوم به رانندگی در حال مستی منجر به مرگ و سه فقره رانندگی در حال مستی منجر به جراحت شد.

دادستان کرگ الدر از قاضی درخواست کرد که آزادی به قید ضمانت حیاتی بهاررا تا هنگام تعیین مجازات در ماههای آینده، لغو کند. دادستان اشاره کرد که در هنگام تصادف فقط 9 ماه از حضور حیاتی بهار در کانادا می گذشته، و احتمال ریسک پرواز و برگشتن او به ایران وجود داشته. بازپرس گفت روشن نیست که میان کانادا و ایران قرار داد استرداد مجرمین وجود داشته باشد و گفت ایران “ایالت نیویورک نیست.”

فریدون حیاتی بهار از هنگام وقوع این تراژدی در بازداشت خانگی به سر می برده.

به گزارش روزنامه تورنتو استار، بعد از آنکه وکیل حیاتی بهار اشاره کرد که حتی مارکو موزو راننده مستی که سبب مرگ سه کودک و پدربزرگشان شد، تا زمان اعلام مجازاتش آزاد بود، قاضی دی لوکا فعلاً از زندانی کردن فریدون حیاتی بهار خود داری کرد.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=166128بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19