پربازدید

ویدیو

کووید-19

قاتل زنجیره ای هشت عضو کامیونیتی دگرباشان تورنتو، به قتلها اعتراف کرد

بروس مک آرتور قاتل زنجیره ای هشت نفر از اعضای دهکده دگرباشان تورنتو، صبح سه شنبه 29 ژانویه در دادگاه تورنتو به هر هشت فقره قتل اعتراف کرد و خود را گناهکار دانست. 

قرار بود او سال آینده محاکمه شود. 

او که 67 سال دارد و در رشته محوطه سازی به صورت خود اشتغال کار می کرد، در ژانویه 2018 دستگیر شد. به دنبال تحقیقات پلیس، وی به قتل هشت نفر به اسامی سلیم اسن، اندرو کینزمن، مجید کیهان، دین لیزوریک، سروش محمودی، اسکندراج ناواراتنام، عبدالبصیر فیضی، و کیروشنا کاناگاراتنام متهم شد. قربانیان بین سالهای 2010 تا 2017 از منطقه دگرباشان تورنتو که به Gay Village مشهور است ناپدید شده بودند. 

کامیونیتی دگرباشان مدتها بود که می گفت شخصی اعضای این کامیونیتی را هدف قرار داده و آنها گم می شوند. 

در نوامبر 2012 پلیس پروژه ای به نام Project Houston را شروع کرد تا ناپدید شدن عبدالبصیر فیضی 42 ساله، ناواراتنام 40 ساله، و مجید کیهان 58 ساله را پیگیری کند. ولی بعد از آنکه به نتیجه نرسید، این پروژه را در اپریل 2014 بست.

در تابستان 2017 پلیس پروژه دیگری به نام Project Prism را شروع کرد تا ناپدید شدن کینزمن 49 ساله و اسن 44 ساله را مورد تحقیق قرار دهد.

bruce

پیدا شدن مظنون 

چند ماه بعد بروس مک آرتور توجه پلیس را جلب کرد، و در 17 ژانویه 2018 کارآگاهان پلیس شواهدی به دست آوردند که نشان می داد بروس مک آرتور در مرگ کینزمن و اسن و همچنین چند ناشناس دیگر دست داشته. 

روز بعد از آن، پلیس مک آرتور را مقابل آپارتمانش دستگیر کرد. به دنبال آن پلیس با استفاده از سگهای کاوشگر از ملکی که مک آرتور ابزار محوطه سازی خود را آنجا انبار می کرد، مورد تفتیش و جستجو قرار داد. 

به موجب مدارک دادگاه، طی سه ماه بعد کارآگاهان چندین کشف تکاندهنده در ملک واقع در دان تاون تورنتو انجام دادند که منجر به پیدا شدن اعضای قطع شده بدن هفت مرد در داخل گلدانهای بزرگ شد 

بقایای فرد هشتم در راوین پشت خانه پیدا شد. 

در میانه تحقیقات پلیس این تصمیم نادر را گرفت که عکس فرد مرده ای را که به شدت ادیت شده بود منتشر کند. یک ماه بعد گفته شد که این تصویر متعلق به کاناگاراتنام می باشد. 

به گزارش کندین پرس، هنک ایسنگا Hank Idsinga کارآگاه ارشد پلیس گفت پرونده مک آرتور گسترده ترین عملیات جستجو و معاینات کالبدشناسی در تاریخ پلیس تورنتو بوده.

در جریان این تحقیقات پلیس بیش از 100 ملک در منطقه تورنتو که مک آرتور در آنها کار کرده بود را مورد جستجو قرار داد. 

واحد رسیدگی به پرونده های قدیمی پلیس اخیرا در حال بررسی یکسری از قتل های دهه 1970 است که قربانیان با دهکده دگرباشان تورنتو در ارتباط بوده اند، ولی به گفته پلیس هیچ مدرک یا شواهدی به دست نیامده که حاکی از ارتباط مک آرتور با آن قتلها باشد. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=89125بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19