پربازدید

ویدیو

کووید-19

قابل توجه کسانی که با اقامت دائمشان موافقت شده ولی در خارج کانادا گیر کرده اند

متقاضیان بین المللی که با درخواست اقامت دائم (PR) آنها موافقت شده ولی نتوانسته اند به دلیل پندمیک کرونا به کانادا بیایند، حتی اگر تاریخ اعتبار مجوز آنها منقضی شده باشد باز هم می توانند به کانادا بیایند.

پندمیک کرونا فشار مضاعفی را بر متقاضیان مهاجرت در سطح جهان وارد آورده. متقاضیان مهاجرت به کانادا نیز مشکلاتشان دو چندان شد. برای مثال خیلی ها که اپلی کیشن آنها با موافقت رو به رو شده  و حتی مجوز سفر دریافت کرده اند، نتوانسته اند به کانادا بیایند.

در این رابطه سخنگوی وزارت مهاجرت کانادا به شبکه خبری سی تی وی گفت که به این گروه از افراد اجازه داده خواهد شد که وقتی محدودیتهای سفر برداشته شد به کانادا بیایند. به طور معمول تاریخ اعتبار تائیدیه های اقامت دائم (Confirmation of PR) قابل تمدید نیست، ولی اینک این دسته از افراد می توانند حتی پس از انقضای مجوزشان، به کانادا بیایند.

دفتر وزیر مهاجرت در ایمیلی به شبکه سی تی وی تائید کرد که ”ما اجازه خواهیم داد دریافت کنندگان جدید مجوز اقامت دائم کانادا که بعد از 18 مارچ مورد تائید قرار گرفته اند، حتی اگر زمان اعتبار مجوزشان به آخر رسیده باشد، به کانادا بیایند.“

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141641بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19