پربازدید

ویدیو

کووید-19

قابل توجه فوری مشاورین محترم املاک و صاحبان مشاغل

در پی مقاله چند هفته قبل نگارنده در مورد وام برای صاحبان محترم انواع مشاغل، که مورد استقبال خوانندگان محترم نشریه قرار گرفت و سئوالات متعددی که پیش آمد، بار دیگر برای روشن تر شدن این نوع وام به توضیح بیشتری می پردازم.

  • بهره شناور 2/10 درصد
  • بهره پنج ساله ثابت 2/59  درصد

همانگونه که بسیاری از شما آگاه هستید اصلی ترین نکته ای که بانک برای تصویب یک وام مورد توجه قرار می دهد درآمد مورد نیاز شخص براساس مبلغ وام مورد تقاضا به اضافه بدهی های دیگری که دارد است که اگر به زبان ساده بخواهم بیان کنم به ازای هر صد هزار دلار وام مورد تقاضا حدود 20000 دلار درآمد سالانه مورد نیاز است یعنی اگر شما وامی به مبلغ 1000000 دلار تقاضا کنید (مبلغ خرید مورد نظر نیست که می تواند از یک تا چند میلیون دلار باشد) حدود 200000 دلار درآمد سالانه مورد نیاز است اما قضیه به همین جا ختم نمی شود زیرا اگر شما وامهای دیگر و قروض دیگری دارید برای آنها هم به همین نسبت باید درآمد نشان دهید. به عنوان مثال مشتری محترمی اخیرا به اینجانب افتخار خدمتگذاری دادند که اگر چه مبلغ خریدشان 1750000 دلار بود و 25 درصد هم پیش پرداخت می پرداختند اما به خاطر سه ملک دیگری که بر روی آنها هم وام داشتند و با وجود در اجاره بودن دو تا از املاک، درآمد مورد نظری که لازم داشتند بالاتر از 550000 دلار در سال بود.

بانکهای معمولی برای اینگونه وامها چنان شرایط سنگینی بالاخص برای اثبات داشتن چنین درآمدی دارند که مشاورین وام مجبورند با ابتکارات فراوان به بانکهای کوچکتر و یا تراست کمپانیهای صاحب نام مراجعه و با بهره های بین 4 تا 5 درصد و حدود یک درصد فی، وام را به تصویب برسانند، و گرنه دریافت این گونه وامها یا غیرممکن و یا بسیار دشوار هستند.

اما راه حل بهتری با بهره بسیار کمتر و بدون پرداخت فی توسط یکی از بانکهای صاحب حسابهای ما ارائه می شود که مشکلات صاحبان مشاغل را با درک فرم کار آنها حل کرده است به این ترتیب که صورت حساب بانکی شرکت و یا موسسه شما در 12 ماه گذشته را مطالبه و براساس فروش شما در این مدت مبلغ 75 درصد آن را به عنوان درآمد شما می پذیرد. مثلا یکی از مشتریان محترم اینجانب فروشی حدود 830000 دلار در یکسال گذشته داشتند که 75 درصد آن 622000 دلار یعنی حتی بیش از مبلغ مورد نیاز، به عنوان درآمد محاسبه شد. بانکهای صاحب نام برای اثبات درآمد، بخصوص اگر از حدود 100000 دلار بیشتر باشد بدون استثنا برگ مالیاتی دو سال گذشته یا Notice of Assessment شما را مطالبه می کنند که بعضی از آنها، حداکثر تا 15 درصد به متوسط مبلغ دو سال مالیات شما می افزایند که مثلا اگر شما به 200000 دلار درآمد نیاز داشته باشید اما متوسط 80000 دلار درآمد در دو سال گذشته نشان داده بـاشیـد، درآمدتـان را 92000 دلار محاسبـه می کنند که تا 200000 دلار مورد تقاضای بانک بسیار فاصله دارد. اما از طریق روش فوق نه تنها مشکل درآمدی حل می شـود بلکه نرخ بسیار خوبی می گیرید که اندکی از نرخهای معمولی بیشتر ولی بسیار کمتر از تراست کمپانی هاست و کارمزدی هم ندارد که قبلا برای یک وام یک میلیون دلاری یک درصد آن یعنی 10000 دلار کارمزد بانک و همین حدود هم کارمزد مشاور وام باید پرداخت شود که حدود 20000 دلار فقط در همین کارمزد شما کمتر می پردازید.شهروندانی که قبلا خانه خود را خریداری کرده اند و چند سال اقساط خود را پرداخته و ملکشان هم افزایش قیمت پیدا کرده زمان بسیار خوبی است که با Refinance کردن و یا دریافت یک Secure Line of Creditملک دیگری خریدار کرده و یا اگر برای مورد و یا مواردی سرمایه لازم دارند مراجعه فرمایند که می توان تا 200000 دلار از مابه التفاوت بدهی وام و ارزش فعلی ملک را براساس ضوابط بانک دریافت کرد و برای خرید دیگری و یا پرداخت سایر قروض مورد استفاده قرار داد. البته وام برای سایر مشاغل که حقوق ثابت دارند طبق روال گذشته ادامه دارد. به عنوان مثال قسط یک وام به مبلغ 100000 دلار (برای سهولت محاسبه شما) با بهره 2/10 درصد فقط حدود 379 دلار در ماه و بهره ثابت 2/59 درصد حدود 400 دلار در ماه می شود که شما با توجه به مبلغ خریدتان منهای مبلغ پیش پرداخت حدود قسط ماهانه خود را می توانید محاسبه کنید. البته توجه فرمایید که اعداد فوق حدودی هستند و با توجه به عوامل مختلف اندکی تغییر خواهند یافت.

به امید روزی که همه شهروندان در خانه خود زندگی کنند.
آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19