پربازدید

ویدیو

کووید-19

تمدید سوبسید دستمزدها و سوبسید اجاره ها، افزایش حداقل دستمزدها، پرداخت چهل هزار دلار وام بدون بهره برای نوسازی خانه ها

اتاق خبر سلام تورنتو آنلاین ـ کریستیا فریلند وزیر دارایی کانادا بعدازظهر دوشنبه در حالیکه یک جفت کفش نو تولیدی کارآفرین ایرانی تبار الا ایوب زاده را به پا داشت بودجه سال ۲۰۲۱ کشور را برای تصویب تقدیم پارلمان کرد.

به موجب این بودجه سوبسید های دستمزد و اجاره که به بیزنسهای کوچک و متوسط تا ۲۵ سپتامبر  تمدید می شود؛ البته با توسعه واکسیناسیون عمومی از ماه جون به تدریج از رقم سوبسیدها کم می شود .

دولت همچنین تا پنجاه درصد از حقوق نیروهای جدیدی را که استخدام شوند  از ۶ ماه جون تا  ۲۰ ماه نوامبر  حداکثر تا هفته ای 1129 دلار خواهد پرداخت.

همچنین حداقل دستمزد  در سراسر کانادا به ساعتی پانزده دلار افزایش می یابد و سپس متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

دولت همچنین در نظر دارد که به روی املاک خالی، اتومبیلها و قایقهای لوکس مالیات ببندد.

همچنین کورپوریشن دولتی مورگیج و مسکن کانادا تا چهل هزار دلار وام بدون بهره برای بازسازی و نوسازی خانه ها می پردازد.

جزئیات بیشتر بودجه را به زودی در سلام تورنتو آنلاین ملاحظه خواهید کرد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144171بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19