پربازدید

ویدیوکووید-19

فهرست پنجاه کشوری که مرزهایشان را به روی گردشگران کانادایی باز کرده‌اند ـ و یا به زودی باز می کنند

با وجود همه دشواریهای ناشی از بحران کرونا، هم اکنون بیش از پنجاه کشور جهان مشتاقانه از توریستهای کانادایی استقبال می کنند و هر روز بر تعداد این کشورها افزوده می شود.

کانادا در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، در مبارزه با ویروس کرونا و کنترل آن بهترعمل کرده و تعداد مبتلایان آن به نسبت جمعیت، پایین بوده. همین موجب شده کشورهای توریست پذیر جهان که درآمد خوبی از گردشگری دارند، آمادگی شان را برای پذیرش گردشگران کانادایی به هر شکل ممکن اعلام و مرزهایشان را به روی گردشگران کانادایی باز کرده و یا به زودی باز کنند.

وب سایت TravelOffPath.com فهرستی از بیش از پنجاه کشور جهان که مشتاق پذیرایی از گردشگران کانادایی هستند را تهیه کرده که مرتب به روز می شود. فهرست این کشورها در حال حاضرعبارت است از (تاریح گشایش مقابل نام کشور آمده):

List of Countries Reopening to Canadian Tourists:

 • Albania – July 1
 • Antigua and Barbuda – June 4
 • Aruba – July 1
 • Bahamas – July 1
 • Barbados – July 12
 • Bali (Indonesia) September 11
 • Belize – August 15
 • Bermuda – July 1
 • Brazil – July 30
 • Bulgaria – July 16
 • Cayman Islands – Sept 1
 • Croatia – July 1
 • Cuba – July 1
 • Curacao – July 1
 • Cyprus – July 16
 • Czech Republic – July 15
 • Denmark – July 4
 • Dominica – August 7
 • Dominican Republic – July 1
 • Dubai (UAE) – July 7
 • Estonia – July 6
 • France – July 1
 • French Polynesia – July 15
 • Germany – July 2
 • Greece – July 1
 • Grenada – August 1
 • Guadeloupe – July 1
 • Iceland – July 15
 • Jamaica – June 15
 • Jordan – August 4
 • Latvia – July 1
 • Luxembourg – July 1
 • Maldives – July 15
 • Malta – July 11
 • Mexico – June 8
 • Montenegro – July 8 
 • Netherlands – July 1
 • North Macedonia – July 1
 • Poland – July 15
 • Portugal – July 7
 • Romania – July 7
 • Rwanda – June 17
 • Serbia – May 22
 • Slovenia – July 17
 • Spain – July 3
 • Sri Lanka – postponed
 • Sweden – July 4
 • St. Barths – June 22
 • St. Lucia – June 4
 • St. Maarten – July 1
 • Switzerland – July 20
 • Vincent and The Grenadines – July 1
 • Tanzania – June 1
 • Tunisia – June 27
 • Turkey – June 12
 • Turks and Caicos – July 22
 • United States – June
 • S. Virgin Islands – June 1

برای  توضیحات بیشتر به سایت TravelOffPath.com زیر مراجعه کنید.

 

 

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19