پربازید

ویدیو

کووید-19

فهرست تغییر وتحولات مربوط با کووید که از این هفته به اجرا در می آید

ورود پانصد هزار دوز واکسن استرازنکا

انتظار می رود اولین محموله واکسن استرازنکا تا روز چهارشنبه این هفته وارد کانادا شود. این محموله شامل 500 هزار دوز خواهد بود.

شروع واکسیناسیون بالای 85 ساله ها در کبک

 افراد هشتاد و پنج سال به بالا در کبک از روز دوشنبه این هفته می توانند برای تزریق واکسن نوبت بگیرند.

تائید واکسن جانسون اند جانسون

به گفته دکتر سوپریا  شارما مشاور ارشد وزارت بهداشت کانادا، انتظار می رود که واکسن جانسون اند جانسون در این هفته یا هفته آینده  به تائید وزارت بهداشت برسد.

شروع رزرواسیون نوبت در انتاریو

انتاریو در حال آماده کردن وب سایت ویژه ای است برای رزرو نوبت واکسیناسوین توسط ساکنان .این وب سایت قرار است از نیمه ماه مارچ رسما به راه بیفتد ولی گزارش شده که این هفته در بعضی نقاط استان به طور آزمایشی شروع به کار می کند.

محموله جدید واکسن فایزر

این هفته قرار است محموله دیگری از واکسن فایزرشامل 445 هزار دوز وارد کانادا شود.  هنوز مشخص نیست که

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19