پربازدید

ویدیو

کووید-19

فعالیتهای اقتصادی در کانادا : رشد در سه ماهه اول سال و کاهش در ماه اپریل

اقتصاد کانادا در سه ماهه اول امسال رشد خوبی داشت اما در ماه اپریل دوباره آهسته شد.

 سازمان آمار کانادا گفت نرخ  رشد سالانه اقتصاد کشور در سه ماهه اول سال به 5.6 درصد رسید  با این حال این رشد نسبت به سه ماهه قبل از آن  کمتر بود. رشد سالانه اقتصاد در سه ماهه آخر سال 2020 برابر با 9.6 درصد بود.

دلیل اصلی رشد خوب اقتصاد در سه ماهه اول سال، بازگشایی ها و لغو محدودیتها بود.

در سه ماهه اول امسال، بخش ساختمانسازی برای سومین سه ماهه متوالی رشد خوبی داشت. در این بخش ساخت خانه های تک واحدی و همچنین رو آوردن مردم به نوسازی و بازسازی خانه هایشان چشمگیر بود.

بخش خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشت و درمان بیشترین سهم را در رشد اقتصاد کشور در سه ماهه اول داشت.

در مجموع فعالیتهای اقتصادی کشور در پایان سه ماهه اول هنوز یک درصد کمتر از فوریه 2020 (ماه قبل از شروع پندمیک) بود.

با این حال سازمان آمار گفت اقتصاد کشور در ماه اپریل امسال دوباره رو به کاهش گذاشت که علت آن  شروع موج سوم کرونا  و لاک دان های جدید بود

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=146821بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19