پربازید

ویدیو

کووید-19

فشار نیودموکراتها و محافظه کاران برای افزایش کمکهای دولت به اشخاص و بیزنسها

نمایندگان نیودموکرات پارلمان کانادا از دولت لیبرال خواستند که کمکها را به بیزنسهای کوچک افزایش دهد.

نمایندگان محافظه کار نیز به رهبری ارین اوتول روز سه شنبه لایحه ای را برای تصویب تقدیم مجلس کردند که در آن از دولت لیبرال خواسته می شود که حمایت از بعضی بخشهای اقتصاد نظیر مهمانپذیری، توریسم و خیریه را افزایش دهد.

محافظه کاران در این لایحه از شرکتهای هواپیمایی می خواهند که پول بلیطهای کنسل شده را پس بدهند و مزایا و حقوق مدیران را محدود کنند.

لیبرالها قبلا قول داده اند که به بعضی از بخشهای معین اقتصاد که بیشتر لطمه دیده اند کمک کنند .لیبرالها محافظه کاران را متهم به مانع تراشی عمدی در مقابل اجرای برنامه های فوق می کنند، ولی ارین اوتول می گوید برنامه های فعلی  موثر نیستند و باید تغییر کنند.

نیودموکراتها نیز مشغول فشار آودن به دولت ترودو هستند تا کمکهای بیشتری در اختیار بیزنسهای کوچک بگذارد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19