پربازدید

ویدیوکووید-19

فستیوال آبجو در دان تاون

فرصتی ایده آل برای دوستداران آبجو و آنهایی که مایلند با انواع آبجوهای تولید انتاریو آشنا شوند. 

موزیک زنده، تراک های غذا و سرگرمی های گوناگون همه در فضای دلپذیر پارک منتظر شماست.

Craft Beer, Food Trucks and Live Music in a Park.

Hosted by Steam Whistle Brewing in Roundhouse Park, in the heart of 

downtown Toronto

When: August 9, 2019

Event Time(s): 4:00 pm – 11:00 pm

Where: Roundhouse Park

255aBremner Blvd

Cost: $25 – $50

More Information : www.showpass.com

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19