پربازدید

ویدیوکووید-19

فروش گندم کانادا به ایران

از قول  رئیس بورد گندم کانادا گفته شده که ایران هر وقت نیاز پیدا میکند از کانادا گندم وارد میکند.

اینکه با توجه به تحریمهای بانکی و مالی، پول این گندم چگونه پرداخت میشود را نمیدانیم، ولی در خبرهای دیگری خوانده ایم که ایران این روزها بهای واردات خود را با طلا یا نفت میپردازد.
سی و سه سال که پیش در ایران انقلاب شد، در کره جنوبی و ترکیه نظامی ها حکومت و به عبارت دیگر دیکتاتوری میکردند.

حالا کره جنوبی به یکی از ده – پانزده کشور پیشرفته دنیا تبدیل شده و میگویند حجم تولید ناخالص ملی ترکیه به یک تریلیون دلار در سال رسیده که بیشتر از چهار برابر ایران است؛ تازه ایران نفت دارد و منبع اصلی تولید ناخالص آن نفت است، و ترکیه نفت ندارد و منبع اصلی تولید ناخالص داخلی آن تولیدات کشاورزی و صنایع سبک و پوشاک و از این قبیل است.

اینجا در کانادا هر وقت ما صحبت از احتمال حمله نظامی به ایران را میشنویم، ناراحت و نگران می شویم. اینکه ایران در قافله تجارت و اقتصاد و صنعت تا این حد از کشورهایی چون ترکیه و کره جنوبی عقب افتاده نیز ناراحت می شویم.
اگر صحت داشته باشد و کانادا در مواردی که ایران نیاز پیدا میکند، به آن گندم می فروشد.

باید خوشحال بود و از دولت محافظه کار کانادا به رهبری آقای استفن هارپر قدردانی کرد. قاعدتاً گندم و نان از عمده غذاهای روزانه توده مردم زحتمکش ایران است. گندم و مواد غذایی اصلی و دارو و کالاها و سرویسهای پزشکی از مواردی هستند که عواقب تحریم آنها، بیشتر متوجه توده های مردم در ایران میشود تا گروه های دیگر.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19