پربازید

ویدیو

کووید-19

فروش فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی متعلق به کمپانی امپایر و پرداخت ۹ میلیون دلار بونوس به کارکنان خط اول

کمپانی امپایر مالک فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی سوبیز ،سیف وی و فرشکو کارنامه فروش و سود خود را در ۳ ماهه اخیر بیرون داد.

این کارنامه نشان می دهد که هم فروش و هم سود آن نسبت به ۳ ماهه مشابه در سال قبل کاهش یافته.

کمپانی Empire Ltd. مالک تعداد بیشماری فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی در سراسر کاناداست که در بالا به چند تای آن اشاره شد.

کمپانی امپایر می گوید فروش فروشگاه ها به نسبت سال قبل ۴.۵ درصد کاهش یافته.

البته در سال قبل به علت شروع پندمیک مردم به فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی هجوم برده و برای آنکه کمتر از خانه بیرون بیایند به صورت انبوه و یا به قول معروف سبدی basket size خرید می کردند.

برای روشن شدن بیشتر باید گفت که فروش سه ماهه گذشته در مقایسه با دو سال قبل ، رشد دو رقمی داشته و تنها در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل است که کاهش داشته است.

در مجموع ، کمپانی امپایر در ۳ ماهه اخیر ۶.۹۲ میلیارد دلار فروش داشته که کمتر از سه ماهه مشابه در سال قبل است (۷ میلیارد دلار).
کمپانی امپایر گفت که به خاطر کار کردن در شرایط لاک دان در ۳ ماهه آخر سال مالی خود ۹ میلیون دلار به کارکنان خط اول خود  بونوس پرداخت کرده. بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19