پربازدید

ویدیو

کووید-19

فروش اتومبیل کانادا ۲۵ درصد افزایش یافت

سازمان آمار کانادا گزارش اقتصادی ماه فوریه را بیرون داد.

 این گزارش می گوید  میزان فروش کالاهای صنعتی در ماه فوریه 4.2 درصد افزایش یافته و به 67.7 میلیارد دلار رسیده. در این میان فروش اتومبیل ۲۵ درصد بیشتر شده.

از چند ماه قبل به این سو فروش تولیدات صنعتی کانادا پیوسته رو به افزایش بوده.

فروش فرآورده های صنایع غذایی کشور در ماه فوریه 5.3 درصد افزایش داشت و معادل 11.6 میلیادر دلار بود.

سازمان آمار در گزارش جداگانه ای گفت که میزان کلی فروشی در کشور در ماه فوریه 78.8 میلیارد دلار بود که 0.4 کمتر از ماه ژانویه است.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19