پربازید

ویدیو

کووید-19

فروش اتومبیل در کانادا در ماه می کمی بهتر شد

به دنبال شیوع پندمیک کرونا، فروش اتومبیل در کانادا به شدت پایین آمد اما در ماه می کمی بهتر شده.

کمپانی DesRosiers که اطلاعات بازار اتومبیل کانادا را گردآوری می کند گفت میزان فروش اتومبیل در کانادا در ماه می نسبت به می سال قبل 44 درصد کمتر ولی از ماه اپریل بهتر بود.

در ماه اپریل امسال تعداد فروش اتومبیل 74.6 درصد کمتر از اپریل 2019 بود.

در ماه می جمعا 113 هزار دستگاه اتومبیل نو در کانادا فروخته شد. در ماه اپریل فقط 45800 دستگاه اتومبیل نو فروخته شده بود که درحد فروش‌های ماهانه در سالهای دهه 1950 است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19