پربازدید

ویدیوکووید-19

فروشگاههای پات؛ تورنتو و اتاوا موافقت کردند، مارکام و می سی ساگا مخالفت

 شورای شهر تورنتو موافقت کرد که اجازه دهد مراکز خرده فروشی ماری جوانا در تورنتو ایجاد شوند.

تورنتو پرجمعیت ترین شهر کانادا است. نمایندگان شورای شهر 20 رای مثبت و 4 رای منفی دادند.

در اتاوا پایتخت کانادا نیز شورای شهر با ایجاد این فروشگاهها موافقت کرد. اما نمایندگان شورای شهر مارکام و می سی ساگا با ایجاد این فروشگاهها در شهرهایشان مخالفت کردند.

قرار است این فروشگاهها از اول اپریل در انتاریو گشایش یابند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19