پربازدید

ویدیوکووید-19

فرزانه نادری و نوژن صدر مادر و فرزند مهربان

فرزانه نادری مادر بسیار مهربان و همسری نمونه بود که آشپزی او تحسین همه را برمی انگیخت.
نکیسا کالار یکی از خویشان نزدیک او می گوید پسر ۱۱ ساله او نوژن بسیار دوست داشتنی بود و جلوتر از سنش بود و به دیگران کمک می کرد.
این خانواده حدود ۱۵ سال پیش به وینی پگ در استان مانیتوبا آمدند و فرزانه نادری به مدت سه سال کارهای داوطلبانه می کرد تا اینکه بالاخره برای شغل آموزش کودکان آتیسمی در بنیاد «سنت اِمانت» به استخدام دائم درآمد.
بنیاد سنت امانت در بیانیه ای که به مناسبت جانباختن فرزانه نادری منتشر کرد می گوید او قلبی بسیار مهربان داشت که بسیار به کودکان و پدر و مادرانشان، و همینطور به همکاران خود رسیدگی می کرد.
نوژن شیفته بازیهای ویدیویی و فوتبال بود.
نکیسا کالار می گوید نوژن شیرین ترین و مودب ترین کودک بود.
مادر و فرزند بعد از بازدید از خانواده شان در ایران، عازم برگشت به وینی پگ بودند که فاجعه دردناک به وقوع پیوست.
نکیسا کالار اکنون صندوق یادبودی به نام این خانواده دایر کرده تا از عمویش ابوالفضل صدر که همسر و پسرش را از دست داده، حمایت شود.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19