پربازید

ویدیو

کووید-19

فحاشی و اخلال در سخنرانی انتخاباتی جاستین ترودو توسط معترضان راست افراطی

سخنرانی انتخاباتی جاستین ترودو یکبار دیگر دچار اختلال شد.

صبح یکشنبه در کمبریج انتاریو ترودو قصد سخنرانی داشت که عده ای معترض با سر و صدا و کلمات توهین آمیز، و حتی تهدید او به مرگ، سبب اختلال در برنامه شدند به طوری که سازماندهنگان مجبور شدند برنامه را بیش از یک ساعت به عقب بیندازند.

این دومین بار در چند روز اخیر است که سخنرانی های انتخاباتی ترودو به علت حضور معترضین دچار اختلال شده. جمعه گذشته  سخنرانی او در بولتون انتاریو دچار مشکل شد. در بولتون تعداد معترضین خشمگین بسیار بیشتر از تعداد ماموران پلیس بود و برنامه سخنرانی کنسل شد.

صبح یکشنبه در کمبریج انتاریو نیز معترضان کلمات ناسزا گونه بر زبان آوردند، نخست وزیر را تهدید به مرگ کردند و با ناسزاهای نژاد پرستانه زنان و رنگین پوستانی را که جزو تیم حفاظت ترودو بودند مورد اهانت قرار دادند. به خاطر این رفتارها، سازماندهنگان حضور ترودو را یکساعت به عقب انداختند.

تظاهر کنندگان راه را بر اتوبوسهای تیم انتخاباتی ترودو برای مدتی بستند. معترضین تابلوهایی به دست داشتند که در آن شعارهایی دیده می شد نظیر:

ـ ”چه کسی از لاکدان سود می برد؟ “
ـ ”لیبرالها کشور را مخروبه کردند“

یکی از معترضان با بلندگوی بزرگی صحبت می کرد که روی آن عبارت  InfoWarsدیده می شد که یک وب سایت دست راستی افراطی در امریکاست که معتقد به تئوری توطئه است.

هنگامی هم که سخنرانی ترودو شروع شد، فریادهای اهانت و تهدید از سوی عده ای شنیده می شد که هیچ کدام ماسک به صورت نداشتند و فاصله اجتماعی را رعایت نکرده بودند.

ترودو در این رابطه گفت که این گونه اعتراضات نظر او را درباره موضوعات مهمی چون گرمایش هوا و واکسیناسیون تغییر نمی دهد: ”من از مسیری که کانادایی ها درست می دانند بر نمی گردم.“

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19