پربازدید

ویدیو

کووید-19

فارسی در بی. سی.

کمپینی در بریتیش کلمبیا به راه افتاده که در صورت موفقیت، موجب خواهد شد دانش آموزان مدارس دولتی بریتیش کلمبیا در صورت تمایل بتوانند فارسی را به عنوان زبان  دوم خود انتخاب کنند.

در حال حاضر دانش آموزان سالهای پنجم تا هشتم مدارس بریتیش کلمبیا، به عنوان زبان دوم می توانند یکی از 9 زبان تعیین شده از سوی وزارت آموزش و پرورش بی سی را انتخاب کنند که اگر کمپین «فارسی در بی سی» موفق شود، زبان فارسی هم به این 9 زبان اضافه خواهد شد.

فارسی در کشورهای ایران، عراق، افغانستان و بعضی از کشورهای خلیج فارس صحبت می شود. جدیدترین آمار سرشماری کانادا حاکی است که فارسی زبان مادری بیش از 43 هزار نفر در بریتیش کلمبیا است و زبان  اول در خانه برای بیش از  28 هزار نفر است. امیر باجه کیان از اعضای موسس کمپین «فارسی در بی سی» به کندین پرس گفت تصور نمی کند آمار فوق گویای تعداد کامل فارسی زبانان بریتیش کلمبیا باشد. او گفت فارسی در بریتیش کلمبیا، بیشتر از فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی یا ژاپنی تکلم می شود. این پنج زبان به همراه زبانهای مندرین، پنجابی، کره ای و زبان اشاره آمریکایی 9 زبانی هستند که در برنامه درسی تایید شده برای آموزش زبان دوم قرار دارند. باجه کیان به کندین پرس گفت که وقت آن است که فارسی هم به این لیست افزوده شود.

به گفته باجه کیان، بعضی از نمایندگان بورد مدارس، چندین سیاستمدار  استانی و تعدادی از کاندیداهای انتخابات شهری بی سی در گردهمایی حمایت از افزودن فارسی، حضور یافتند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=51899بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19