پربازید

ویدیو

کووید-19

فاجعه کشته شدن 22 نفر در نواسکوشیا مورد تحقیق و تفحص علنی قرار می گیرد

سرانجام دولت فدرال و دولت استان نواسکوشیا پذیرفتند که پرونده جنایت ماه اپریل نواسکوشیا مورد تحقیق و تفحص علنی قرار گیرد.

در آن فاجعه، قاتل که گابریل وُرتمَن نام داشت در کمتر از 13 ساعت 22 نفر را کشت و پنج ملک را به آتش کشید. او در جریان این آدم کشی‌ها از اتومبیل پلیس نیز استفاده کرده بود.

خانواده قربانیان اکیدا خواستار انجام تحقیق و تفحص علنی درباره این ماجرا بودند اما دولت فدرال و دولت استانی زیر بار نمی رفتند و فقط با بررسی توسط تیمی از کارشناسان موافقت کرده بودند.

خانواده قربانیان برای به نتیجه رساندن خواسته خود اقدام به اجتماعات و حتی راهپیمایی به سمت مقر پلیس آر سی ام پی کردند.

عاقبت عصر روز سه شنبه با انجام تحقیق و تفحص علنی موافقت شد.

صبح چهارشنبه در سواحل هالیفکس صف بلندی از راهپیمایان به سمت مجلس قانونگذاری این استان راهپیمایی کردند و سپس به محل اولیه بازگشتند. خانواده قربانیان از کسانی که از تحقیق و تفحص علنی حمایت کردند تشکر به عمل آوردند.

در تحقیق و تفحص علنی Public Inquiry این پرونده در حضور عموم بررسی می شود و شاهدین حق صحبت خواهند داشت.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19