پربازدید

ویدیو

کووید-19

غول صنعت وایرلس آمریکا غول دیگر را بلعید

یکی از غولهای وایرلس آمریکا غول دیگر را خرید و به این ترتیب تعداد غولهای عظیم وایرلس آمریکا از چهار به سه غول تقلیل یافت.

دادگاه فدرال آمریکا، خرید کمپانی Sprint توسط کمپانی T- Mobile به قیمت 26.5 میلیارد دلار را مورد تایید قرار داد.

تی – موبایل می گوید این معامله به نفع مشتریان خواهد بود زیرا این کمپانی حالا قادر است قویتر با دو غول عظیم دیگر یعنی Verizon و A – T&T رقابت کند. 

تی – موبایل می گوید این ادغام کمپانی تی – موبایل را قادر می سازد شبکه 5G بهتری بسازد که این جزو اولویت های دولت ترامپ است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19