پربازدید

ویدیو

کووید-19

غاز قلدر که به پیرزن ۸۷ ساله حمله کرد شناسایی شد

مسئول مرکز بازتوانی حیوانات وحشی در استان نواسکوشیا توانست غاز مهاجمی که به زنی ۸۷ ساله حمله کرده را شناسایی کند.

خانم هوپ سینیمر سرپرست مرکز Hope for Wildlife می گوید غاز سرکش یکی از ۹ غازی بوده که از برکه سولیدان در دان تاون دارتموند به این مرکز آورده شده.

این غازها را معمولا در ماه دسامبر از برکه سولیدان به این مرکز انتقال می دهند ولی امسال به دلیل حادثه مذکور غازها را  یکماه زودتر آورده اند. علت انتقال زودتر، حمله بعضی از آنها به پیرزنی به نام ویلو وب در ۲۵ اکتبر بوده که با ضربات منقارشان این زن را به زمین انداخته اند. خانم ویلو وب که با واکر راه می رود در این حادثه دچار شکستگی لگن و بازو شده.

غاز سرکش چگونه شناسایی شد؟

هوپ سینیمر می گوید طی چند روز گذشته که غازها در این مرکز بوده اند متوجه شده که یکی از این غازها رهبر گله است و خود را محافظ آنها می داند.

این غاز چموش اوایل امسال به اتفاق سه غاز دیگر به این گله اضافه شده اند.

این راهم باید افزود که گله مذکور بسیار مورد علاقه ساکنان دارتموند در شرق بندر هلی فکس است و به سمبول این کامیونیتی تبدیل شده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=105966بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19