پربازدید

ویدیو

کووید-19

غارتگر ساختمانهای تجاری مسکونی غرب تورنتو

با صورتی اصلاح شده و موی سیاه، بارها در محلات لیک شور بولوارد Lakeshore Blvd. در غرب تورنتو دیده شده که گاه پیراهن هم به تن نداشته

این فرد با ۱۷۵ سانتیمتر قد و هفتاد تا هشتاد کیلو وزن، متهم است که دست کم ده بار با شکستن پنجره یا به طرق دیگر وارد ساختمانهای تجاری و کاندومینیوم های مسکونی شده و خسارات سنگین به جا گذاشته و گریخته است.

در یکی از ساختمان های تجاری، او متهم است که با شکستن شیشه پنجره وارد شده و با بازکردن لوله آب سیلی در یکی از واحدها راه انداخته و خسارات عمده به ساختمان زده.

علاوه بر این او متهم به ورود غیر قانونی به چندین برج کاندومینیومی و آسیب زدن به آنها و به صدا درآوردن آژیر خطر آنهاست.

پلیس تورنتو با انتشار چند عکس از او که توسط دوربین های سکیوریتی گرفته شده برای یافتنش از عموم کمک خواسته.

عده ای گفته اند که متهم را در حال عبور بدون پیرهن در محلات لیک شور بلوارد دیده اند.

او تقریباً ۱۷۵ سانتیمتر قد و هفتاد تا هشتاد کیلو وزن دارد و موی سیاه دارد و مرتب اصلاح می کند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156854بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19