پربازید

ویدیو

کووید-19

علت نمایش عجیب ابرها در آسمان وینیپگ چه بود؟

ابرها صبح یکشنبه گذشته اغلب ساکنان وینیپگ را به شگفتی انداختند. خیلی از کسانی که متوجه آسمان شدند سوراخ عظیمی را مشاهده کردند که توسط ابرها ایجاد شده بود و شکلهای مختلفی به خود می گرفت.

کمتر کسی از ساکنان وینیپگ بود که متوجه این صحنه آرایی ابرها شده و عکس نگیرد. رانندگان نیز اتومبیلهایشان را کنار بزرگراهها و جاده ها پارک می کردند تا این منظره را خوب تماشا کنند. بعضی حتی تصور کردند که شاید ساکنان کرات دیگر به زمین آمده اند.

یکی از ساکنان به نام لیندا پارکز Linda Parkes به رسانه ها گفت: «فکر کردم شاید مادر تمام موجودات دارد می آید تا همه ما را بغل کند.»

با وجود گذشت چند روز هنوز حدس و گمانها و تجزیه و تحلیلهای کسانی که این سوراخ عظیم را دیده اند ادامه دارد. (Photo by Larry Strausman)

به گفته سازمان محیط زیست کانادا Environment Canada این پدیده fallstreak hole نام دارد و نتیجه منجمد شدن رگه هایی از ابرهاست. حال بعد از منجمد شدن چه بر سر این ابرها می آید خدا داند.

با وجود گذشت چند روز هنوز حدس و گمانها و تجزیه و تحلیلهای کسانی که این سوراخ عظیم را دیده اند ادامه دارد اما آنچه همه بر آن متفق القولند آسمان آبی وینیپگ و طبیعت بکر و زیبای آن است. وینیپگ با ۷۵۰ هزار جمعیت مرکز استان مانیتوباست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19