پربازدید

ویدیو

کووید-19

عقب افتادن کانادا از سی کشور دیگر در تزریق واکسن

از نظر تعداد واکسن تزریق شده به نسبت جمعیت، کانادا از فهرست سی کشور نخست بیرون افتاد.

تعداد واکسن تزریق شده در کانادا اکنون از مرز یک میلیون دوز عبور کرده ولی اگر این تعداد را به نسبت کل جمعیت کانادا در نظر بگیریم، درصدی خواهد شد که از سی کشور دیگر پائین تر است.

این در حالی است که کانادا این هفته با تاخیر دیگری مواجه شد. کمپانی مدرنا گفت به علت مشکلات تولید ،این هفته 20 درصد کمتر از مقدار قول داده شده واکسن به کانادا تحویل خواهد داد.

کمپانی فایزر نیز دو هفته قبل اعلام کرد که مقدار واکسنی را که در چهارهفته ( تا هفته سوم فوریه) تحویل کانادا می دهد دو – سوم کمتر از مقدار قول داده شده خواهد بود. فایزر، برنامه توسعه تاسیسات تولید واکسن در بلژیک را علت این کاهش ذکر کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139357بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19