پربازدید

ویدیوکووید-19

عبورانتاریو از مرز چهار هزار در روز

شمار مبتلایان روزانه انتاریو برای اولین بار از مرز 4000 نفر گذشت. روز جمعه انتاریو خبر از شناسایی 4249 بیمار جدید و 26 مرگ جدید داد. البته 450 مورد از ابتلاهای جدید مربوط به روزهای قبل بوده که در گزارشها  نیامده بود. تا کنون هرگز سابقه نداشته که تعداد مبتلایان روزانه انتاریو به مرز 4000 نفر برسد.این درحالی است که رئیس یکی از بیمارستانهای تورنتو هشدار داده که ذخیره واکسن  رو به اتمام است.

داگ فورد نخست وزیر انتاریو با توجه به افزایش تعداد بیماران قول داده که محدودیت های بیشتری وضع کند. هم اکنون جنوب انتاریو در لاک دان به سر می برد. احتمال داده می شود لاک دان تمدید شود.

ارقام جدید انتاریو

 • تعداد بیماران جدید: 4249 نفر
 • مجموع بیماران تا کنون: 208,394 نفر
 • شمار مرگهای جدید: 26 نفر
 • تعداد تستهای انجام شده در روز پنجشنبه: 71481 نفر
 • نرخ تستهای مثبت: 6.2 درصد

ارقام جدید انتاریو به تفکیک شهر ها

 • تورنتو: 1382 نفر
 • منطقه پیل: 691 نفر
 • منطقه یورک: 427 نفر
 • منطقه نیاگارا: 213 نفر
 • وینزور – اسکس: 184 نفر
 • همیلتون: 176 نفر
 • دورهام: 170 نفر
 • اتاوا: 154 نفر
 • منطقه واترلو: 147 نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19