پربازدید

ویدیوکووید-19

عامل مرگ مریم رشیدی محکوم به قتل از نوع درجه دو شناخته شد

محاکمه جاشوا کودی میچل 22 ساله به پایان رسید و هیات منصفه 12 نفره او را محکوم به قتل از نوع درجه 2 شناختند.
جاشوا میچل دو سال قبل پس از پر کردن باک در یک پمب بنزین، بدون پرداخت پول آن قصد فرار داشت که مریم رشیدی فروشنده این پمپ بنزین را زیر گرفت و موجب مرگ او شد.
مریم رشیدی قصد جلوگیری از فرار او را داشت اما او با تراک به مریم زد و وقتی مریم روی در صندوق جلوی اتومبیل افتاد و سعی داشت خود را روی آن نگه دارد، جاشوا میچل ناگهان تراک را به راست چرخاند و مریم از روی تراک به زمین افتاد و جاشوا او را زیر گرفت. مریم رشیدی که دارای یک فرزند خردسال بود چند روز بعد در بیمارستان درگذشت.
به گزارش کندین پرس جمعه گذشته در دادگاه کلگری، هیات ژوری بعد از 10 ساعت رایزنی deliberation رای به محکومیت او داد. میزان مجازات او قرار است بعدا اعلام شود.
هیات منصفه از هفت زن و پنج مرد تشکیل می شد. نیمی از خانمهای عضو هیات ژوری هنگام اعلام حکم محکومیت، اشک به گونه داشتند.
کیم راس وکیل مدافع در خارج دادگاه گفت به هیات ژوری گفته بوده که این محاکمه آسانی نخواهد بود. کیم راس گفت موکلش از رای هیات منصفه راضی است و «این حکم درستی بود.» دادستان از هیات منصفه درخواست کرده بود حکم به قتل از نوع درجه 2 بدهند. دادستان گفته بود جاشوا میچل باید می دانست که عملش به مرگ مریم رشیدی منجر می شود.
الن مک لید رئیس دادگاه از هیات منصفه سپاسگزاری کرد. محاکمه جمعا دو هفته طول کشید.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19