پربازدید

ویدیوکووید-19

«ظفری» ها و «هوشمندها»

کوروش هوشمند - هیراد ظفری
هیراد ظفری – کوروش هوشمند

در ادامه مذاکرات دولت انتاریو با نمایندگان معلمان و اعضای هیات امنای مدارس انتاریو، خانم کاتلین وین نخست وزیر انتاریو صبح روز چهارشنبه 27 فوریه با تعدادی از دانش آمــوزان معتمد Student Trustees ملاقات کرد.
خانم کاتلین وین در یادداشتی در این باره که در فیس بوک خود منتشر کرده خشنودی فراوان خود را از این ملاقات ابراز کرده است.

یادآور می شویم که هیراد ظفری و کوروش هوشمند دو تن از این دانش آموزان معتمد می باشند که در جلسه صبح دوشنبه با خانم کاتلین وین شرکت داشتند.
مناسب دیدیم یادداشت صبح چهارشنبه خانم کاتلین وین درباره این ملاقات را برایتان ذکر کنیم.

“امروز صبح من با تعدادی از دانش آموزان معتمد که بسیار قابل تحسین هستند ملاقات کردم. برای من بسیار مهم است که رهبریت دانش آموزان در مذاکرات ما در زمینه آموزش و پرورش انتاریو مشارکت داشته باشند.
برنامه های درسی و هنری فوق برنامه برای دانش آموزان، معلمان و کارکنان ساپورت در مدارس مهم هستند، و همینطور برای دولت ما نیزمهم هستند.

برنامه های درسی و هنری فوق برنامه نقش بسیار مهمی در زندگی دانش آموزان ما بازی می کنند. این برنامه ها زمینه ای هستند برای به چالش کشیدن خود، برای برخورداری شان از سرگرمی و لذت، برای تجربه کردن چیزهای جدید و مهارت یافتن آنها در کارهایی که به آن علاقه دارند. این برنامه ها به دانش آموزان کمک می کنند تا از طریق کار تیمی و اختصاص توان خود، برای آینده آماده شوند. و به آنها کمک می کنند تا خود را برای تجربه زندگی در بعد از دبیرستان آماده کنند. تیم جدید ما خود را متعهد می داند که تضمین کند تا جوانان انتاریو از بهترین آمادگی ها برای آینده برخوردار شوند تا بتوانند شغلهای عالی مورد علاقه خود را به دست آورند و برای کامیونیتی های خود به روشهای مثبت سازنده باشند.

من امیدوارم که با همکاری با نمایندگان دانش آموزان مان، و نیز با همه اولیا درکل سیستم آموزشی، می توانیم به کسب نتایج واقعی برای جوانان انتاریو دست یابیم.”

کاتلین

 چه خبری انگیزه بخش تر از این که دو تن از دانش آموزان معتمدی که در جلسه مذاکره صبح روز چهارشنبه 27 فوریه با خانم کاتلین وین نخست وزیر انتاریو شرکت داشتند، هیراد ظفری و کوروش هوشمند نام دارند. برای همه شان آرزوی موفقیت می کنیم.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19