پربازید

ویدیو

کووید-19

ظاهر پاکتهای سیگار در کانادا یکسان می شوند

از ۹ نوامبر رنگ و طرح همه پاکتهای سیگار در کانادا یکسان می شود تا بلکه از یک اشتباه فاحش جلوگیری شود.

مصوبات  جدید وزارت بهداشت کانادا که اجرای آن از ۹ نوامبر اجباری می شود مقرر می دارد که رنگ اصلی همه پاکتهای سیگار، از هر برندی که باشند، قهوه ای، و نوشته های روی آن خاکستری باشد، و ساده ترین ظاهر را داشته باشند.

همچنین هرگونه لوگو و طراحی متمایز کننده حذف می شوند.

به گفته جفری فانگ پروفسور روانشناسی دانشگاه واترلو پاکتهای سیگار تاکنون چنان طراحی می شده اند که مصرف کنندگان را فریب دهند که گویا بعضی برندها کم زیانتر از بقیه هستند.

به گفته وی شواهد نشان می دهد که طرح ساده پاکت سیگار، این گونه برداشتهای غلط را کم می کند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19