پربازدید

ویدیوکووید-19

طرح حزب محافظه کار برای اخراج 2000 مدیر و استخدام پزشک و پرستار

حزب محافظه کار انتاریو در حال نوشتن نسخه جدید برای سیستم بهداشت- درمان انتاریو است تا تغییراتی در نحوه ی هزینه کردن بیلیون ها دلار اعمال شود.

تیم هوداک Tim Hudak رهبر حزب محافظه کار می گوید که 14 شبکه بهداشت محلی که توسط حزب لیبرال ایجاد شده جوابگو نیست و نتوانسته به اهداف خود نایل شود.
وی می گوید استان باید از 2000 مدیر میانی خلاص شده و بودجه ی آن را برای استخدام پزشک و پرستار هزینه کند. وی می گوید باید سیستم بوروکرات bureaucart را کنار گذاشت و بیماران را در اولویت قرار داد.

وزیر بهداشت استان وعده داد که طرح مذکور را مطالعه کرده و اگر ایده ای در آن را مناسب دید در سیستم، اعمال کند.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19