پربازدید

ویدیو

کووید-19

صفهای طولانی مقابل فروشگاههای LCBO برای انجام تست سریع

صبح جمعه صدها نفر در مقابل بعضی از فروشگاههای LCBO برای انجام تست سریع صف بسته بودند ولی به آنها گفته شد که هنوز کیت های تست سریع را دریافت نکرده اند.

دولت انتاریو قبلاً اعلام کرده که ۶۶۰ فروشگاه ال سی بی او تست های سریع را به متقاضیان ارائه خواهند داد.

عصر پنجشنبه در وبسایت دولت انتاریو اسامی بعضی از فروشگاههای ال سی بی او قید شده و گفته شده بود که از صبح جمعه تست سریع را ارائه خواهند کرد ولی صبح جمعه مقابل بعضی از این فروشگاهها گاهی تا صد نفر برای مدت یک ساعت منتظر ماندند و در آخر به آنها گفته شد که کیت سریع هنوز نرسیده.

به گفته وبسایت دولت انتاریو، لیست فروشگاههای ال سی بی او در تورنتو که تست سریع کرونا ارائه می دهند به شرح زیر است:

Toronto – Central

Danforth & Broadview
Eglinton & Laird
Queen & Lansdowne
Queens Quay & Yonge
St. Clair & Keele (The Stockyards)
Yonge & Summerhill

Toronto – Etobicoke

Albion & Kipling (Albion Mall)
Bloor & Royal York (Kingsway)
Burnhamthorpe & Highway 427

Toronto – North York

Bayview & Sheppard (Bayview Village)
Highway 401 & Weston (Crossroads)
Keele & Lawrence (North Park Plaza)
Wilson & Dufferin

Toronto – Scarborough

Brimley & Eglinton
Danforth & Victoria Park
Eglinton & Warden (Smart Centre)
Ellesmere & Victoria Park (Parkway Mall)
Kingston & Morningside
Markham & Lawrence (Cedarbrae Mall)
Morningside & 401
Steeles & Markhamبیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19