پربازدید

ویدیو

کووید-19

صدها هزار ویروس در انتظار بشر به علت دخالت در حیات حیوانات

دانشمندان می گویند مصایب پندمیک کرونا تازه شروع می شود مگر آنکه دنیا هر چه زودتر با مسائلی که سبب این مشکلات می شوند مقابله کند.

سازمان The Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services که ۱۳۷ کشور عضو آن هستند گفت به علت مداخله بشر در حیات حیوانات و محیط وحش، و تجارت آن، بیماری های ویروسی جدید رایج خواهند شد.

این سازمان گفت صدها هزار ویروس وجود دارند که ممکن است به انسان سرایت کنند.

این سازمان در گزارش خود که روز پنجشنبه بیرون داد گفت مبارزه دارویی دیگر کافی نیست و باید سعی کرد مراکز بعدی شیوع بیماری‌های مسری را پیدا کرد.

کاهش مصرف گوشت و کاهش قلع و قمع جنگل‌ها از پیشنهادات عاجل این بورد است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19