پربازدید

ویدیو

کووید-19

صبح این یکشنبه می توانید یکساعت بیشتر بخوابید

اگر کمبود خواب دارید این یکشنبه فرصت دارید یکساعت بیشتر بخوابید.

درست حدس زدید، ساعت ۲ بامداد این یکشنبه ۷ نوامبر، ساعتها یکساعت به عقب کشیده می شوند و به زمان استاندارد بر می گردیم.

این روزها اگر ساعت هفت صبح از خواب بیدار شوید هوا هنوز تاریک است ولی از صبح یکشنبه هوا یکساعت زودتر روشن خواهد شد و البته از آن سو قبل از ساعت پنج بعدازظهر دوباره تاریک می شود.

معمولاً در ایام تغییر ساعت، حوادث رانندگی بیشتر می شوند. به همین دلیل پلیس به همه یادآور شده که با دقت بیشتری رانندگی کنند. به گفته پلیس در هفته های تغییر ساعت، تا سی درصد بر تعداد تصادفات عابر پیاده افزوده می شود.

امسال تا این زمان چهل نفر در خیابانهای تورنتو به علت تصادفات رانندگی جانشان را از دست داده اند که ۲۱ نفر آنها عابر پیاده بودند.

توصیه ها

توصیه های پلیس به رانندگان، عابران پیاده و دوچرخه سواران این است:

  • برای رسیدن به مقصد به خود وقت بیشتری بدهید
  • هنگام رانندگی سرعت مجاز را رعایت کنید
  • گوش به زنگ اتفاقات غیر منتظره باشید و هنگام عبور از چهارراهها دقت بیشتری مبذول کنید
  • از درست کار کردن اتومبیل خود مطمئن شوید و از سیستم روشنایی اتومبیل به طور کامل استفاده کنید
  • مراقب آنچه در اطرافتان می گذرد (رانندگان و عابران و دوچرخه سواران) باشید

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158173بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19