پربازدید

ویدیو

کووید-19

صاحبان رستورانهای مونتریال قابلمه بدست به خیابان آمدند

صبر رستوران دارهای مونتریال به سر آمده. مونتریال شهر گردشگری است و رستورانهای آن روی درآمد تابستان حساب می کنند.

دولت کبک این هفته اجازه داد تا فروشگاههایی که ورودی از خیابان دارند باز کنند ولی هنوز زمانی برای گشایش رستورانها اعلام نکرده. رستورانهای کبک مثل رستورانهای انتاریو فقط می توانند به صورت دلیوری و Take-out فعالیت کنند.

اینها همه سبب شد که مالکان رستورانهای مونتریال صبح چهارشنبه 27 می با ماهیتابه و قابلمه به خیابانها بیایند و با سر و صدای ظروف از دولت محلی بخواهند بالاخره کی می توانند قسمت پذیرایی شان را به روی مردم باز کنند.

یکی ـ دو هفته قبل 72 درصد مالکان رستورانهای مونتریال در یک نظرسنجی گفتند می خواهند همین الان رستورانها را باز کنند، اگر شده با پنجاه درصد میز و صندلی کمتر. این نظرسنجی توسط انجمن رستورانهای مونتریال انجام گرفت.

رستورانهای مونتریال بقا در زمستانشان را منوط به درآمد تابستانشان می دانند و اگر تابستان امسال درآمد نداشته باشند ادامه کار برایشان دشوار خواهد بود.

در ضمن این را هم بگوییم که ظاهرا بسیاری از رستوران دارهای مونتریال بیش از یک رستوران دارند. چند نفر از آنها که با کندین پرس مصاحبه کرده‌اند هر یک دو رستوران داشته‌اند.



بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19