پربازدید

ویدیو

کووید-19

شیوه جدید سارقان برای خالی کردن کردیت کارت شما

سارقان این روزها فقط به خالی کردن حساب بانکی شما اکتفا نمی کنند، بلکه اگر بتوانند، وادارتان می کنند به کمپانی کردیت کارت زنگ بزنید و درخواست کنید که سقف کردیتان را افزایش دهند، سپس کردیت کارت شما را خالی می کنند.

این نوع سرقت، در نیمه ماه نوامبر در تورنتو اتفاق افتاد.

ماجرا را از زبان پلیس تورنتو بشنوید:

جوان ۲۱ ساله ای در روز ۱۶ نوامبر پیاده در حرکت بود که چهار نفر از پشت به او نزدیک می شوند و گلوی او را می فشارند. سپس این جوان را به زور به مقابل ماشین اتوماتیک بانک می برند و وادارش می کنند حساب بانکی اش را خالی کند.

آنها به این اکتفا نمی کنند، او را به متل می برند و در اتاق متل مجبورش می کنند به کمپانی کردیت کارت زنگ بزند و درخواست افزایش سقف کردیتش را بکند.

و بالاخره بعد از آنکه حساب بانکی و کردیت جوان را کاملا خالی می کنند، او را رها می کنند.

در این رابطه پلیس روز یکشنبه پسری ۱۸ ساله و دو دختر ۲۱ ساله را دستگیر کرد و به دنبال سه مظنون دیگر است. جدیترین اتهام این افراد، آدم ربایی است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=107400بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19