پربازدید

ویدیو

کووید-19

شیوع کرونا میان جوانان 18 تا 29 سال منطقه دانشگاه کوئینز در کینگستون

در شهر دانشگاهی کینگستون بیماری کووید در میان جوانان شیوع پیدا کرده .

دکتر کیه ران موس Dr. Kieran Moose مسئول ارشد بهداشت عمومی کینگستون گفت بیش از 70 درصد مبتلایان جدید  کینگستون جوانان 18 تا 29 سال هستند.

شهر کینگستون در 250 کیلومتری شرق تورنتو و در مسیر تورنتو به اتاوا- مونتریال واقع است. دانشگاه معروف کوئینز با نزدیک به 30 هزار دانشجو  در کینگستون واقع است.

مسئولان کینگستون گفتند کسانی که مقررات و محدودیتها را رعایت نکنند جریمه خواهند شد. مسئولان بهداشتی شهر گفتند انتقال ویروس بیشتر در اجتماعاتی صورت می گیرد که حاضران ماسک نزده اند.

دانشگاه کوئینز از دانشجویان درخواست کرد که از شرکت در پارتی ها و اجتماعات بزرگ خودداری کنند.

از 95 مورد فعال  بیماری کووید در کینگستون در روز پنجشنبه، 70 مورد آن به ساکنان 18 تا 29 ساله ای تعلق دارد که در منطقه دانشگاه زندگی می کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19