پربازدید

ویدیوکووید-19

شکل جدید اتومبیل های پلیس تورنتو رونمایی شد

بعد از آنکه طرح قبلی مورد اعتراض قرار گرفت و رد شد پلیس تورنتو طراحی جدیدی برای اتومبیل های پلیس این بزرگترین شهر کانادا معرفی کرد.

طرح قبلی خاکستری رنگ بود و منتقدان می گفتند به اندازه کافی نمایان نیست و بیش از اندازه شبیه اتومبیل های نظامی است.

شکل جدید اتومبیل های پلیس هنوز بخشا خاکستری تیره است اما درهای آن سفید بوده که با حروف درشت سیاه رنگ روی آن نوشته شده “Toronto Police” مدل جدید اتومبیل های پلیس از ماه نوامبر آینده به تدریج در خیابانهای تورنتوی بزرگ ظاهر خواهند شد.

در حال حاضر اتومبیل های پلیس دارای زمینه سفید با نوشته و نوارهای آبی ـ سفید هستند که حدود 30 سال پیش معرفی شده بودند.

مارک ساندرز رئیس پلیس تورنتو می گوید تمامی ناوگان اتومبیل های پلیس ـ به تعداد 550 دستگاه ـ تا 5 سال دیگر به شکل جدید خواهند بود.

پلیس تورنتو برای تعیین طراحی جدید از مردم نظرخواهی کرده بود که بیش از 18 هزار نفر نظر داده بودند.

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19